O SK Caritas - SP nr 86 w Gdańsku

Idź do spisu treści

Menu główne:

O SK Caritas

Dla uczniów > Caritas


SZKOLNE KOŁO CARITAS
im. Jana Pawła II

„Potrzebna jest dziś nowa "wyobraźnia miłosierdzia", której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy,
ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna,
ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”.

                                                                                Jan Paweł II

Szkolne Koło Caritas (SKC) to organizacja działająca na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włączająca się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną. Zadaniem podstawowym Szkolnego Koła Caritas jest wychowywanie do niesienie pomocy osobom potrzebującym w szczególności z własnego środowiska szkolnego.

Praca w SKC:

 • uczy miłości bliźniego

 • Uczy tolerancji i zrozumienia

 • Uczy wspólnej, zespołowej pracy

 • Uczy poszanowania drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego pomocy

 • Uczy wzajemnego poszanowania i współodpowiedzialności

 • Uczy budowania właściwej hierarchii wartości

 • Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego

 • Szerzy i pogłębia miłosierdzie

 • Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych

 • Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności

 • Wzmacnia właściwe postawy społeczne

 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego