Druki do pobrania - SP nr 86 w Gdańsku

Idź do spisu treści

Menu główne:

Druki do pobrania

Dla rodziców


  • Wniosek o kontynuowaniu nauki w klasie I dla dziecka spoza obwodu szkoły - zobacz     wzór wypełnienia

  • Karta kontynuacji - zobacz     wzór wypełnienia

  • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy - zobacz

  • Oświadczenie o wyborze religii / etyki - zobacz
  • Duplikat legitymacji szkolnej: informacja - zobacz, wniosek - zobacz
  • E-dziennik / zgoda na przetwarzanie danych - zobacz
  • E-dziennik / instrukcja - zobacz

  • Zgoda na przekazanie danych osobowych doWRS-u - otwórz

  • Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych podczas dni wolnych - otwórz


.

 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego