Informacje - SP nr 86 w Gdańsku

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje

70-lecie Szkoły

,,Kolejny spacer śladami prof. Jerzego Sampa" - zdjęcia. A.Jarocka, D.Kokoszka

Jubileusz 70-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku imienia profesora Jerzego Sampa.
Film zrealizowany przez p. Katarzynę Gilla

10 lutego 2017 roku data, która na zawsze pozostanie w pamięci społeczności Szkoły z Łostowic,  mieszkańców dzielnicy, miasta i regionu. Tego właśnie dnia podczas uroczystych obchodów jubileuszu  70-lecia Szkoły Podstawowej nr 86 nadano jej imię profesora Jerzego Sampa oraz przekazano sztandar ufundowany przez Radę Miasta Gdańska, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, firmę Satel sp. z o.o. i społeczność szkolną. Autorką projektu sztandaru jest p. Magdalena Bielecka, a wykonała go p. Renata Delevaux. W tak podniosłej uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości. Szczególnie miło było nam gościć rodzinę Pana Profesora  panią Barbarę, żonę naszego Patrona, syna Christiana i córkę Klaudię z rodzinami oraz brata, Wawrzyńca, który jest autorem pamiątkowej tablicy znajdującej się przy wejściu do szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9:00 mszą świętą w kościele pw. św. Judy Tadeusza Apostoła, podczas której został poświęcony sztandar. Jego Ekscelencja Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej, skierował do zebranych bardzo osobiste i ciepłe słowa o prof. Jerzym Sampie.
Następnie gospodarze jubileuszu wraz z zaproszonymi gośćmi przeszli do Szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej (zdjęcia). Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce na sali gimnastycznej. Po oficjalnym powitaniu i przedstawieniu wszystkich zaproszonych gości głos zabrała dyr. Ewa Dębczak. W swoim wystąpieniu zaprezentowała 70-letnią historię szkoły i omówiła przebieg wyboru patrona, a życiorys prof. Jerzego Sampa
ojca i naukowca przedstawił  jego syn, Christian Samp. Całość dopełniała wyświetlana prezentacja przygotowana przez nauczycieli naszej szkoły.
Kolejnym mówcą był przewodniczący Rady Miasta Gdańska, Bogdan Oleszek, który odczytał Uchwałę Rady Miasta w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku. Po złożeniu przez delegację uczniów kwiatów przy portrecie patrona szkoły w izbie pamięci przewodnicząca Rady Rodziców,  p. Monika Duchnowska, w imieniu wszystkich fundatorów odczytała Akt Fundacji sztandaru Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku. Przedstawiciele fundatorów: p. Bogdan Oleszek reprezentujący Radę Miasta Gdańska, p. Józef Belgrau
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, p. Monika Duchnowska Radę Rodziców, pani z firmy Satel oraz uczennica kl. VI d Alicja Jarocka - przewodnicząca Samorządu Szkolnego, przy akompaniamencie werbli uroczyście wbili młotkami do sztandaru wykonanymi przez p. Sylwestra Karcza pamiątkowe gwoździe. *-
W dalszej części uroczystości za pośrednictwem pani dyrektor przekazano uczniom sztandar. Chorąży pocztu sztandarowego z nieukrywaną dumą zaprezentował go wszystkim gościom. Po chwili sześcioro uczniów w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów od klasy pierwszej do szóstej ślubowało dbać o dobre imię szkoły, być zawsze dobrym i uczciwym człowiekiem, sumiennie i wytrwale wywiązywać się z obowiązków, mieć zawsze na uwadze dobro innych oraz szanować tradycje naszego kraju i regionu (zdjęcia). Po ślubowaniu pani dyrektor ogłosiła, że dzień urodzin prof. Jerzego Sampa, tj. 23 marca, będzie dniem patrona naszej szkoły.
Wreszcie przyszła kolej na wysłuchanie hymnu szkoły autorstwa p. Tatiany Synowieckiej i Małgorzaty Irackiej w wykonaniu chóru prowadzonego przez p. Iracką oraz przyjęcie życzeń, gratulacji i słów uznania od zaproszonych gości. W kolejności głos zabierali:
biskup Zbigniew Zieliński, zastępca Prezydenta Miasta Gdańska p. Piotr Kowalczuk, wizytator Pomorskiego Kuratorium Oświaty p. Eugenia Poterewicz,  prezes oddziału ZNP w Gdańsku p. Alina Molska oraz przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania p. Bożena Brauer, dyrektor ZSO nr 7 p. Marcin Hintz.
Po komendzie: „Sztandar Szkoły Podstawowej nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku wyprowadzić!” na scenę tanecznym krokiem weszli uczniowie w kaszubskich strojach i rozpoczęła się część artystyczna. Dzieci z zespołu kaszubskiego kierowanego przez p. Renatę Bukowską rozgrzały serca widzów, a nogi same rwały się do tańca w rytm kaszubskich nut. Tańce kaszubskie i występy uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku były uzupełnieniem „Rozmowy Dziadka i Wnuczki”, podczas której przypomniano gościom 70-letnią historię szkoły
jak się zmieniała z biegiem lat: z siedmioklasowej Szkoły Powszechnej przez ośmioklasową Szkołę Podstawową nr 86, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 4, sześcioklasową Szkołę Podstawową nr 86 po Szkołę Podstawową nr 86 im. prof. Jerzego Sampa; ze szkoły liczącej kilkudziesięciu uczniów i mieszczącej się w niewielkim budynku po dwupiętrowy gmach z wieloma salami dydaktycznymi, salą gimnastyczną, szatniami, stołówką i kuchnią, gdzie uczy się ponad 1200 uczniów. Nawiązaniem do patrona szkoły była inscenizacja legendy Jerzego Sampa o Orani i pięciu braciach zaprezentowana przez uczniów klasy III c. O nagłośnienie w czasie występu i o jakość dźwięku podczas całej uroczystości dbała grupa Profit, natomiast ogromną pomoc w przygotowaniu oprawy plastycznej okazał sklep dla plastyków Storm (zdjęcia).
Na zakończenie części artystycznej para szkolnych konferansjerów podziękowała serdecznie wszystkim gościom za przybycie i zaprosiła do zwiedzania szkoły, a szczególnie do obejrzenia okolicznościowych wystaw, które specjalnie na tę okazję zostały przygotowane: w izbie pamięci poświęconej patronowi Szkoły pokazano pamiątki udostępnione przez rodzinę (zdjęcia); w sali sukcesów przygotowano wystawę dyplomów, statuetek i medali zdobywanych przez uczniów (zdjęcia); najstarsze kroniki i pamiątki szkolne znalazły się w sali 01 (zdjęcia); portrety patrona wykonane przez uczniów można było zobaczyć na korytarzu, a w jednej z sal wystawiono makiety i inne prace uczniowskie (zdjęcia); Szkolne Koło Caritas zajęło również jedną z sal lekcyjnych (zdjęcia), a „białe kruki”, „bibliotekę marzeń” oraz zdjęcia i pokaz slajdów z różnych uroczystości zaprezentowała biblioteka szkolna (zdjęcia).
Był to również czas na dokonanie wpisów w księdze pamiątkowej i serdeczne rozmowy (zdjęcia).

Jubileusz 70-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku imienia profesora Jerzego Sampa
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do nadania szczególnej rangi naszej uroczystości w dniu 10.02.2017 r.
Dziękujemy rodzinie profesora Jerzego Sampa, a szczególnie jego żonie – pani Barbarze, jego bratu – panu Wawrzyńcowi oraz jego synowi – panu Christianowi.
Dziękujemy fundatorom sztandaru: Radzie Miasta Gdańska, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu, Społeczności szkolnej i firmie Satel z Gdańska. Nasz wspaniały sztandar zaprojektowała pani Magdalena Bielecka, a wykonała pani Renata Del
evaux z firmy Rena-haft.
Dziękujemy fundatorom tablicy pamiątkowej: panu Grzegorzowi Pellowskiemu, firmie Murkam z Przodkowa, Zakładowi Utylizacyjnemu w Gdańsku.
Składamy wyrazy wdzięczności wszystkim naszym darczyńcom, którymi są: pani Izabela Domańska, pan Jacek Gulczewski, pan Sylwester Karcz, pan Lech Kaźmierczyk, pan Wojciech Radziun, pan Jacek Banasik - Polaris, Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice Gdańsk, firma Bluejet, Hurtownia Bysewo, Firma Fotograficzna Rexel, Sklep dla plastyków Storm, Via Medica, pan Roman Bigus – firma Morex, pan Tomasz Nowak – Pomorskie Centrum Mięsne, firma Marit.
Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji naszej uroczystości ks. M. Pikorowi, pani Iwonie Furmańczuk - dyrektor SP nr 12 w Gdańsku, pani Katarzynie Langowskiej - nauczycielce plastyki z SP nr 8, firmie Salvit-Prima, grupie Profit, WKU w Gdańsku, Szkole Muzycznej I st. im. I. Paderewskiego w Kartuzach, uczniom Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku.

Podziękowanie dla Pani Moniki Półbrat "Monika Królikowska-Półbrat Usługi Krawieckie" za darmowe usługi krawieckie w związku z jubileuszem.
Dziękujemy pani Ewie Kowalskiej za piękną relację z naszej uroczystości na stronie ibedeker.pl

Dziękujemy
patronom
medialnym:
(ich relacje;
kliknij w logo)

Życzenia od Pomorskiego Kuratora Oświaty (zobacz) oraz od Prezydenta Miasta Gdańska (zobacz) z okazji Jubileuszu 70-lecia szkoły oraz nadania (zobacz uchwałę) SP 86 imienia prof. Jerzego Sampa

Jubileusz 70-lecia szkoły oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku imienia profesora Jerzego Sampa
Program uroczystości  w dniu 10.02.2017 r.
  • godz. 9.00 – uroczysta msza św. w Kościele pw. Św. Judy Tadeusza Apostoła w Gdańsku przy ul. Świętokrzyskiej 47 a
  • przemarsz do Szkoły Podstawowej nr 86 w przy ul. Wielkopolskiej 20
  • godz. 10.45 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej przed szkołą
  • godz. 11.00
      - uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku imienia prof. Jerzego Sampa
      - uroczysta akademia z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły
      - zwiedzanie szkoły i okolicznościowych wystaw

Patroni
medialni:

Wiersze o szkole napisane przez naszych uczniów - przeczytaj

17.12.2016 odbył się czwarty z kolei spacer śladami przyszłego patrona szkoły. Wspólnie z panem Christianem odkrywaliśmy tajemnice kościoła Św. Trójcy, Wyspy Spichrzów i Wyspy Ołowianka. Wędrowaliśmy wśród nieco już zapomnianych budowli, które posiadają bardzo ciekawą historię. Dowiedzieliśmy się skąd się wziął wizerunek psa na budynku w sąsiedztwie Komendy Wojewódzkiej Policji, gdzie znajdował się Plac Wintera mylnie nazwany Zimowym, co znajduje się w budynku dawnej elektrowni na Ołowiance, co zostało z radiostacji działającej na Polskim Haku oraz jak duże były zakłady mięsne. Gdańsk ma tyle ciekawych miejsc, które czekają na odkrycie! zdjęcia   Do zobaczenia na szlaku: Anna Jarocka, Dorota Kokoszka.

W ramach przygotowań nadania imienia szkole Samorząd Uczniowski klas 4-6 zorganizował akcję "Portret prof. Jerzego Sampa". portrety

WYNIKI        "Legendy gdańskie (Jerzego Sampa) pastelami malowane" dla kl. 0-I i II-III więcej

Akcja "Kup cegiełkę" na zakup sztandaru i uświetnienie obchodów Jubileuszu

Szanowni Rodzice, Uczniowie, W dniach 21 do 25 listopada 2016 r. na prośbę Przewodniczącego Rady Rodziców - Samorząd Uczniowski będzie prowadził sprzedaż cegiełek na zakup sztandaru i uświetnienia Jubileuszu naszej Szkoły. Koszt cegiełki to tylko 5 zł! Serdecznie zachęcamy do wsparcia obchodów Jubileuszu! Rada Rodziców przy SP Nr 86

Informacja od Rady Rodziców:

Szanowni Rodzice, Sponsorzy,
Rada Rodziców przy SP 86 w Gdańsku pragnie uświetnić obchody 70-lecia Naszej Szkoły, powiązane z nadaniem imienia szkole tj. prof. Jerzego Sampa, poprzez zakup sztandaru szkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Koszt takiego sztandaru jest wysoki, ok.
5000-6000 .
W związku z tym zwracamy się do Rodziców naszych uczniów oraz Sponsorów o wsparcie finansowe tej inicjatywy - każda wpłacona kwota się liczy :)
Wszyscy sponsorzy, którzy wpłacą przynajmniej 500 zł zostaną uhonorowani pamiątkowym gwoździem na drzewcu sztandaru oraz upamiętnieni wpisem w gablocie ze sztandarem.

Pieniądze prosimy wpłacać na Konto Rady Rodziców z dopiskiem "Sztandar"
.
PKO Bank Polski  71 1020 1853 0000 9302 0198 8005

Dziękujemy za pomoc i wpłaty

Rada Rodziców przy SP 86 w Gdańsku

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice !
Zacni Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 86 w Gdańsku!

W związku ze zbliżającym się jubileuszem naszej szkoły zbieramy pamiątki na wystawę. Wszyscy, którzy są w posiadaniu takowych (sprawdziany, zeszyty, zdjęcia, przybory szkolne, podręczniki, ściągawki, dyplomy, nagrody, pamiątki z wycieczek, prace plastyczne lub techniczne z lekcji, tarcze lub fartuszki szkolne, puchary, pocztówki i inne atrakcyjne eksponaty) są proszeni o przekazanie ich na stałe lub w depozyt. więcej

W minioną sobotę, 19.11.2016, uczniowie klas IV-VI wzięli udział w trzecim z kolei spacerze śladami przyszłego patrona szkoły. Tym razem Pan Christian Samp opowiadał o Oliwie. Jak zawsze opowieści okraszone zostały ilustracjami, zdjeciami i ciekawostkami rodzinnymi. Wędrowaliśmy alejkami Parku Oliwskiego, wspięliśmy się na szczyt Wzgórza Pachołek, a także odwiedziliśmy "Dom Zarazy". Wejście do domu bramnego umożliwiła nam Pani Danuta Rolke-Poczman, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy. zdjęcia
Kolejne wyjścia Koła Turystyczno-Przyrodniczego już wkrótce. Do zobaczenia na szlaku :)
nauczycielki przyrody - Anna Jarocka, Dorota Kokoszka

W minioną sobotę 22.10.2016 odbył się drugi z cyklu "Spacer Śladami prof. Jerzego Sampa". Tym razem syn przyszłego partona szkoły oprowadzał i opowiadał o Dolnym Mieście. Mimo wilgotnej aury 20 uczniów klas IV-V wyruszyło na odkrywanie miasta. Spacer rozpoczęliśmy przy Małej Zbrojowni, dalej weszliśmy na Bastion św. Gertrudy, przeszliśmy przez Bramę Nizinną, dawną bramę kolejową do Bastionu Żubr. W punktach widokowych słuchaliśmy ciekawych opowieści i porównywaliśmy widok obecny ze zdjęciami sprzed lat. Oglądaliśmy także przedmioty używane dawniej przez Gdańszczan. Niektórym osobom udało się znaleźć w rozmokłej ziemi fragmenty dawnych naczyń! Dalej p.Chrystian pokazał nam Kamienną Śluzę i miejsce po dawnym młynie. Szliśmy wzdłuż Opływu Motławy, dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej, dawnego szpitala przy ul. Kieturakisa oraz dawnej Gdańskiej Fabryki Broni. Spacer zakończył się w sąsiedztwie dawnej Loży Masońskiej. Tyle historii, ciekawostek w czasie jednej spaceru. Już nie możemy doczekać się kolejnego. Do zobaczenia na szlaku. zdjęcia
Opiekunowie koła turystyczno-przyrodniczego - Anna Jarocka, Dorota Kokoszka

22.10.zapraszamy na drugi spacer "Śladami przyszłego Patrona szkoły". Tym razem Pan Chtistian Samp zabierze nas pod Małą Zbrojownię, Bastiony: Żubr i Gertruda, Kamienną Śluzę, młyn, którego już nie ma oraz Bramę Nizinną, w której obecnie mieści się Klub morski "Zejman". Serdecznie zapraszamy:-) Spotykamy się pod szkołą o 9:00.
Zapisy u Pani Doroty Kokoszki i Ewy Wosińskiej- Stelter do czwartku--20.10.

24.09.2016r. rozpoczynamy cykl spacerów "Śladami przyszłego patrona naszej szkoły". Naszym przewodnikiem będzie syn Jerzego Sampa- Chrystian. Trasa I spaceru: Wzgórze Luizy, koryto pradawnej Orany, Orunia- Park i szkoły, w których pobierał nauki, Stara Kużnia. Zbiórka pod szkołą o godz. 9:00. Zapraszamy uczniów klas 3-6. Zabieramy ze sobą prowiant, dobre buty i wspanialy humor:-) Czekamy na Was! (zapisy u p. D. Kokoszki i E. Wosińskiej -Stelter- do 20.09.)

WYBÓR PATRONA
Ostateczne wyniki po zsumowaniu głosów rodziców, uczniów i pracowników szkoły przedstawiają się następująco:
1. prof. Jerzy Samp - 46,33% zobacz sprawozdanie

To już 70 lat funkcjonowania szkoły w Łostowicach! Rozpoczęliśmy przygotowania do uroczystych obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 86 w Gdańsku, których moment kulminacyjny przypadnie w lutym 2017 r. Jednym z najważniejszych elementów święta szkoły ma być wybór patrona. Głosowanie całej społeczności szkolnej odbędzie się w dniach 21-23 marca 2016 r. Propozycje zgłoszone zarówno przez uczniów, rodziców jak i pracowników szkoły to:

* profesora Jerzego Sampa - krótka informacja
* Konstytucji 3 Maja
- krótka informacja
* Miłośników Gdańska
- krótka informacja

 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego